Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

Diğer Hakemli Dergiler

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi , Mart

Topbaş N. (2013), The Behavior Of Turkish Lira Forward And Spot Foreign Exchange Rates, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2013), Export Credit Agency Activities in Developing Countries, Journal of International Trade and Economical Development

Topbaş N. (2013), The Forward Rate Bıasedness In Developıng And Developed Country Currencıes, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2012), “The Dispute Settlement Under The WTO: Experience of Turkey”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Ekim

Topbaş N. (2012), “Türk Ekonomisinin Dış Ticaret Yapısı ve Ekonomik Büyüme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , Temmuz

Topbaş N. (2009), “Finansal Kriz Ortamında Bankaların Muhasebe Sistemlerinde Gerçeğe Uygun Değerleme Yönteminin Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

Uluslararası Konferans Bildirileri

Topbaş N. (2013), Logıstıcs Cost Management And Fınance, XI.International Supply Chain Congress

Topbaş N. (2013), Sovereign Credit Risk and Credit Default Swap Spread Reflections, ICESOS 2013

Topbaş N. (2012), İMKB’de Oluşan Fiyatların Davranışsal Finans Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi, 1.ULUSLARARASI MUHASEBE ve FİNANSMAN SEMPOZYUMU, Gaziantep

Ulusal Konferans Bildirileri

Topbaş N. (2013), Demiryolu Ulaştırmasında Serbestleşmenin Finansal Ve Yapısal Değerlendirmesi, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Topbaş N. (2013), The Forward Foreign Exchange Rate Bıasedness, Istanbul Finans Kongresi

Kitapta Bölüm

Topbaş N. (2012), Dış Ticaret İşlemleri Bölüm 3 Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Belgeler Bölüm 5 Dış Ticaretle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Bölüm 7 Serbest Bölgeler, Anadolu Üniversitesi Yayınları

Kitaplar

SAYGİLİOGLU, Nevzat (Prof. Dr.) (2013), Vergi Yönetimi Açısından Vergi Yargısına Bakış, Danıştay ve İdari Yargı Günü 144. Yıl Sempozyumu Kitabı, Danıştay Başkanlığı, Danıştay Yayınları No. 83, Ankara

SAYGILIOĞLU, Nevzat; ULUSOY, Ahmet; YILMAZ, Elif Binhan; TOSUNOĞLU, Şebnem; BİLGE, Semih (2012), Devlet Borçları, , T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 2571, Açıköğretim Fakültesi Yayın No. 1541, Anadolu Üniversitesi Web –Ofset Tesisleri,, Eskişehir

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); GERÇEK, Adnan (Yard. Doç. Dr.) (2007), Dış Ticaret ve Gümrük (Kurallar, İşlemler ve Vergileme), Yaklaşım Yayınları, Ankara

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.) (2006), Tekstil Sektörünün Dış Ticarette Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yayını, Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Limited Şirketi, İstanbul

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); BİLGİN, Mehmet Hüseyin (Yrd. Doç. Dr.); ARI, Selçuk (2005), Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yayını, Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti., Istanbul

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); BİLGİN, Mehmet Hüseyin (Ass. Prof.); ARI, Selçuk (2005), Turkey in the World on the Way to European Union, Turkish Textile Employer’s Association, Printing Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul