Neslihan Topbaş, Dr. Öğretim Üyesi, Bölüm Başk. Yard.

Neslihan Topbaş

İletişim Bilgileri

Telefon:8656
Ofis:505
Bağlı Olduğu Bölüm:Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Muhasebe-Finansman GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2008
Yüksek Lisans İşletme ODTÜ 2001
Lisans İşletme ODTU 1993


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Ocak 2013


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

Diğer Hakemli Dergiler

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi , Mart

Topbaş N. (2013), The Behavior Of Turkish Lira Forward And Spot Foreign Exchange Rates, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2013), Export Credit Agency Activities in Developing Countries, Journal of International Trade and Economical Development

Topbaş N. (2013), The Forward Rate Bıasedness In Developıng And Developed Country Currencıes, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2012), “The Dispute Settlement Under The WTO: Experience of Turkey”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Ekim

Topbaş N. (2012), “Türk Ekonomisinin Dış Ticaret Yapısı ve Ekonomik Büyüme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , Temmuz

Topbaş N. (2009), “Finansal Kriz Ortamında Bankaların Muhasebe Sistemlerinde Gerçeğe Uygun Değerleme Yönteminin Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

Uluslararası Konferans Bildirileri

Topbaş N. (2013), Logıstıcs Cost Management And Fınance, XI.International Supply Chain Congress

Topbaş N. (2013), Sovereign Credit Risk and Credit Default Swap Spread Reflections, ICESOS 2013

Topbaş N. (2012), İMKB’de Oluşan Fiyatların Davranışsal Finans Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi, 1.ULUSLARARASI MUHASEBE ve FİNANSMAN SEMPOZYUMU, Gaziantep

Ulusal Konferans Bildirileri

Topbaş N. (2013), Demiryolu Ulaştırmasında Serbestleşmenin Finansal Ve Yapısal Değerlendirmesi, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Topbaş N. (2013), The Forward Foreign Exchange Rate Bıasedness, Istanbul Finans Kongresi

Kitapta Bölüm

Topbaş N. (2012), Dış Ticaret İşlemleri Bölüm 3 Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Belgeler Bölüm 5 Dış Ticaretle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Bölüm 7 Serbest Bölgeler, Anadolu Üniversitesi Yayınları