Neslihan Topbaş, Asst. Prof. Dr., Vice Chair

Neslihan Topbaş

Contact Information

Phone:8656
Office:505
Home Department:Department of International Trade and Logistics

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Finance and Accounting GAZI UNIVERCITY 2008
Master's Management METU 2001
Bachelor's Management METU 1993


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım Üniversitesi January 2013


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

Other Refereed Journals

Topbaş N. (2013), Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan Hukuki Prosedür”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi , Mart

Topbaş N. (2013), The Behavior Of Turkish Lira Forward And Spot Foreign Exchange Rates, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2013), Export Credit Agency Activities in Developing Countries, Journal of International Trade and Economical Development

Topbaş N. (2013), The Forward Rate Bıasedness In Developıng And Developed Country Currencıes, Journal of Applied Finance and Banking

Topbaş N. (2012), “The Dispute Settlement Under The WTO: Experience of Turkey”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Ekim

Topbaş N. (2012), “Türk Ekonomisinin Dış Ticaret Yapısı ve Ekonomik Büyüme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , Temmuz

Topbaş N. (2009), “Finansal Kriz Ortamında Bankaların Muhasebe Sistemlerinde Gerçeğe Uygun Değerleme Yönteminin Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık Dergisi

International Conference Proceedings

Topbaş N. (2013), Logıstıcs Cost Management And Fınance, XI.International Supply Chain Congress

Topbaş N. (2013), Sovereign Credit Risk and Credit Default Swap Spread Reflections, ICESOS 2013

Topbaş N. (2012), İMKB’de Oluşan Fiyatların Davranışsal Finans Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi, 1.ULUSLARARASI MUHASEBE ve FİNANSMAN SEMPOZYUMU, Gaziantep

National Conference Proceedings

Topbaş N. (2013), Demiryolu Ulaştırmasında Serbestleşmenin Finansal Ve Yapısal Değerlendirmesi, II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Topbaş N. (2013), The Forward Foreign Exchange Rate Bıasedness, Istanbul Finans Kongresi

Book Chapters

Topbaş N. (2012), Dış Ticaret İşlemleri Bölüm 3 Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Belgeler Bölüm 5 Dış Ticaretle İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Bölüm 7 Serbest Bölgeler, Anadolu Üniversitesi Yayınları