Misyon

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün misyonu birbiriyle iç içe geçmiş uluslararası ticaret ve lojistik disiplinlerine ilişkin eğitim, araştırma ve pratiğe dönük çalışmaları genişletmek ve bilgi birikimini derinleştirmektir. Bu bağlamda Bölümümüz kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştiren çok odaklı bir eğitim stratejisini temel almaktadır.