Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ISL555 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
LOJ521 Uluslararası Ticaret
3
0
3
5
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
LOJ598 Dönem Projesi
0
0
0
40
Seçmeli Ders (A veya B Grubu)
3
0
3
5
Seçmeli Ders (A veya B Grubu)
3
0
3
5
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
5
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
5
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
5
Seçmeli Dersler (A Grubu)
3
0
3
5
Toplam
30
0
30
90


Müfredat Toplamı
30
90

Seçmeli Dersler (A Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri
3
0
3
5
LOJ502 Satın Alma ve Envanter Yönetimi
3
0
3
5
LOJ503 Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri
3
0
3
5
LOJ508 Temel Muhasebe ve Mali Tablolar
0
3
3
5
LOJ509 Taşıma Hukuku
3
0
3
5
LOJ510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi
3
0
3
5
LOJ511 E-ticaret ve E-lojistik
3
0
3
5
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi
3
0
3
5
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim
3
0
3
5
LOJ514 Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi
3
0
3
5
LOJ515 Üretim Yönetimi ve Lojistik
3
0
3
5
LOJ516 İhracat ve İthalat Yönetimi
3
0
3
5
LOJ517 Uluslararası Girişimcilik
3
0
3
5
LOJ518 Risk Yönetimi
3
0
3
5


Seçmeli Dersler (B Grubu)

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON501 Ekonomi Teorisi
3
0
3
5
ISL501 Çağdaş İşletmecilik
3
0
3
5
ISL502 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
ISL504 Finansal Yönetim
3
0
3
5
ISL505 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
ISL506 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
ISL507 Mali Tablolar Analizi
3
0
3
5
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği
3
0
3
5
ISL509 Üretim Yönetimi
3
0
3
5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
MAN503 Muhasebe
3
0
3
6