Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Ders Adı: Liderlik Teorileri ve Pratiği I
Kod: PR 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır. Liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri gibi konular dersin kapsamı içerisindedir.
İçerik: Liderlik gücü ve etkileme, liderlik çeşitleri, ekip liderliği, stratejik liderlik dönüşümcü ve değişim liderliği gibi konular dersin içeriğinde yer almaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5