Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOG204) Ders Detayları

Ders Adı: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Kod: LOG204
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinde, gümrük mevzuatındaki kuralların uygulamasını ve kuralların oluşumunun, dış ticaretin gümrük tekniğinde ne anlama geldiğinin ve gümrüğün dış ticaretin denetim fonksiyonu olduğunun gerçek örnekler üzerinden gösterilmesi ve öğretilmesidir.
İçerik: Dersin genel kapsamı ağırlıklı olarak gümrük kanununun, yönetmeliklerinin, dış ticaretin, dış ticaret ve gümrüğün kombinasyonu ve gümrük kolaylaştırmalarının uygulamasından oluşmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6