Örgüt Teorisi (MBA506) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Teorisi
Kod: MBA506
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilere örgütler ve örgüt teorilerine ilişkin bilgi vermektir.
İçerik: Örgüt kuramına giriş, Örgütsel tasarım ve etkililik, örgütler arası ilişkiler, küresel örgüt tasarımı, çevrenin etkisi, örgütsel çatışma ve politikalar, örgütsel karar verme, kurumsal kültür ve değerler,örgütsel yenilik, bilgi ve kontrol süreçleri, örgüt büyüklüğü ve yaşam döngüsü, iş yeri teknolojisi ve tasarımı, güç ve politika
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5