Çağdaş İşletmecilik (MBA501) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş İşletmecilik
Kod: MBA501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı işletmenin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmaktır. Son yıllarda özel önem verilen etik değerlerin, çevreciliğin de işletmenin temel kavramları arasında artık yer aldığını göstermektir. Bu bağlamda işletmenin önemi, diğer dallarda ilgisi, teknoloji ile etkileşimi, sosyal sorumluluk kavramının işletmeler için anlamı, global düzende işletmelerin nasıl çalıştığı , girişimciliğin ve küçük işletmelerin önemi, hukuki şekilleri bakımından işletmeler konularına değinilmektedir
İçerik: İş dünyasının değişen yüzü, İş Etiği ve sosyal sorumluluk, Güncek işletmelerin karşılaştığı ekonomik zorluklar, Global pazarda rekabet, Kendi işini kurma, Girişimcilk, Alternatif Yönetim, Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetiöi, Takım çalışması, İletişim, Üretim ve Operasyon Yömetimi, Müşteri Odaklı Pazarlama, Promosyon ve Fiyatlandırma Stratejileri, Teknoloi ve Bilgi Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Uygulamalar
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5