Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri (LOJ555) Ders Detayları

Ders Adı: Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
Kod: LOJ555
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavram ve teknikler konusunda bilgi vermek ve öğrencileri seçtikleri konuyla ilgili araştırma yapabilecek ve tez yazabilecek düzeye getirmektir
İçerik: Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5