Lojistikte Girişimcilik ve Kobi'ler (LOJ 429) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistikte Girişimcilik ve Kobi'ler
Kod: LOJ 429
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistik açısından temel kavram ve teorilerin değerlendirilerek temel bilgileri oluşturmak ve Türkiye’deki işletmelere yönelik bir bakış açısı yaratmaktır.
İçerik: Derste, uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistiğin tanımı, girişimcilerin özellikleri ve işletme çeşitleri, lojistik alanındaki KOBİ’lerin girişimci özellikleri, girişimci KOBİ’lere yönelik güncel verileri içeren konular yer almaktadır. Ders kapsamında vaka analizleri ve gerçek hayat uygulamalarından faydalanılır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6