Uluslararası Ticaret (LOJ 212) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticaret
Kod: LOJ 212
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste amaç, uluslararası ticareti düzenleyen ve Türkiye’nin tabi olduğu dış ticaret konvansiyonların, ilgili kuruluşların tanıtılması ve öğretilmesidir
İçerik: Bu derste öğrenciler, uluslararası hukuk sisteminin işleyişinin temel prensiplerini öğrendikten sonra, öncelikle ülkeler arası doğabilecek ticari anlaşmazlıkların tahkim yoluyla ne şekilde çözümlenebildiği konusunda bilgileneceklerdir. Dünya Ticaret Örgütü’nün oluşum süreci ve uluslararası ticarete getirdiği kuralları öğrenecektir
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6