Ticari İşletme Hukuku (MGMT 217) Ders Detayları

Ders Adı: Ticari İşletme Hukuku
Kod: MGMT 217
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İşletme Hukuku ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri belirlemek, öğrencilere ileride karşılaşabilecekleri İşletme Hukukuna ilişkin meseleleri analiz edip çözebilmelerini sağlayacak bilgiyi aktarmaktır.
İçerik: İşletme hukuku kavramı, tacir kavramı, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, ticaret sicili, ticaret defteri, ticaret unvanı, işletme adı, haksız rekabet.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5