Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon (LOJ 430) Ders Detayları

Ders Adı: Lojistikte Karar Yönetimi ve Optimizasyon
Kod: LOJ 430
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, Lojistik ve Taşımacılık alanlarında ihtiyaç duyulan, karar verme ve verilen kararın optimum çözüm olup olmadığı konusunda değerlendirebilme olanağını sağlamak üzere, öğrencilere doğrusal programlamanın teorik ve uygulama açısından temel bilgi ve kıyaslama yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, doğrusal programlama modellerinin kurulması, bu modellerin çözüm sürecinin geometrik yorumu ve cebirsel altyapısı, simpleks algoritma, ikillik teorisi, duyarlılık analizi ve ikili simpleks algoritma konularını içermektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6