Uluslararası Lojistik (LOJ 216) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Lojistik
Kod: LOJ 216
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Deniz, demiryolu ve çok modlu taşımacılığa ilişkin uluslararası anlaşmaların getirdiği esaslar ve Türkiye’nin yükümlülüklerinin öğrenilmesi dersin amacıdır.
İçerik: Uluslararası taşımacılık faaliyetleri ile ilgili olarak deniz yolu ve demiryolu taşımacılığının temel ilkeleri, taşımacıların yüklendikleri sorumluluklar ve yükümlülükleri kapsamında öğretilecektir. Birden fazla taşımacılık modunun söz konusu olduğu çoklu taşımacılığa ilişkin uluslararası ilkeler de öğretilecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6