Uluslararası Ticaret Hukuku (LOJ 301) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticaret Hukuku
Kod: LOJ 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste amaç, uluslararası ticareti düzenleyen ve Türkiye’nin tabi olduğu dış ticaret konvansiyonların, ilgili kuruluşların tanıtılması ve öğretilmesidir.
İçerik: Bu derste öğrenciler, uluslararası hukuk sisteminin işleyişinin temel prensiplerini öğrendikten sonra, öncelikle ülkeler arası doğabilecek ticari anlaşmazlıkların tahkim yoluyla ne şekilde çözümlenebildiği konusunda bilgileneceklerdir. Dünya Ticaret Örgütü’nün oluşum süreci ve uluslararası ticarete getirdiği kuralları öğrenecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6